Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl

    Nieuws uit groep 1-2.
    
 Project: de fiets.


Schoolbreed hebben we gewerkt aan het project: de fiets.
De kinderen van groep 1 en 2 mochten allemaal hun fietsje meenemen.
Op een kindje na konden alle kinderen al fietsen zonder zijwieltjes.
We hebben de fietsjes allemaal bekeken en de onderdelen benoemd.
Het belang van die onderdelen kwam ook aan bod.
Vervolgens gingen we met de oude lappen van de juf de fietsjes 
poetsen. Daarna waren ze allemaal als nieuw.
Vervolgens gingen we het circuit fietsen. 
Wat moet je doen om  zonder ongelukken een circuit te fietsen.
De kinderen kwamen met goede oplossingen: allemaal in dezelfde 
richting fietsen, niet inhalen, niet te hard rijden en verkeersregels 
toepassen. Met behulp van politiepetten hadden we steeds 2 ver-
keersregelaars. Ook het stoplicht kwam aan bod.
De kleuters hebben hun fietskunde nog extra kunnen oefenen en heb-
ben veel geleerd tijdens dit project.