Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl

STEAM project zomerschool

25-08-2020

Beste ouders,

Tijdens de Coronacrisis zijn onze scholen enkele weken gesloten geweest. Via de overheid wordt er een extra lesprogramma aangeboden waar een aantal leerlingen gebruik van kan maken. Met alle scholen van MeerderWeert nemen we deel. U kunt uw kind(eren) ook aanmelden voor het programma.

Het  eerste deel van het programma is gestart in de zomervakantie. Ruim 50 leerlingen van diverse leeftijden hebben in diverse groepen met veel plezier deelgenomen aan dit programma.

Het programma is ontworpen voor kinderen van groep vier tot en met groep acht en bedraagt in totaal 30 uren. Er is aandacht voor taalontwikkeling (woordenschat, leesonderwijs, mondelinge taalvaardigheid) dat via aantrekkelijke en innovatieve projecten aangeboden wordt. Zo gaan leerlingen o.a. een documentaire maken met het greenscreen, gaan ze op zoek naar antwoorden op onderzoeksvragen en leren ze om robots te programmeren.

Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor het tweede deel van het programma dat tussen de zomervakantie en de herfstvakantie wordt verzorgd. Leerlingen worden geplaatst op basis van volgorde van aanmelding. Indien het programma vol is, is aanmelding helaas niet meer mogelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het programma. Als u uw kind aanmeldt is er wel een opkomstverplichting en verwachten we dat uw kind het volledige programma doorloopt. Binnenkort zullen we de data van deel 2 bekend maken.

 

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

https://forms.gle/mRgGtWtvpBqneUu66

Met vriendelijke groet

 Inoka Schroeten