Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl

Kledinginzameling Joannesschool

01-11-2021
Zoals elk schooljaar wordt er door de Joannesschool kleding ingezameld.
Het geld dat we daarvoor krijgen komt ten goede aan de activiteiten van het oudercomité.
Onderstaand kunt u lezen om welke kleding/spullen het gaat.
Let op!!! Bij de inzamelplaats van het glas/plastic op het plein staat ook een container om kleding en schoeisel in te zamelen, maar dit is NIET de container van kledinginzamelactie van de school.
U zet de met textiel gevulde dichtgebonden plastic tassen/vuilniszakken in de nis bij café de Hoeskmr.
Daar komt een busje van Punt Welzijn Weert de zakken woensdag 3 november ophalen.
U kunt van maandag 1 november tot woensdag 3 november 9.00 uur de kleding brengen.

Zie ook bijlage!