Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl
SCHOOLTIJDEN

Groep 1 t/m 2

Maandag    08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Dinsdag      08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Woensdag  08.30 - 12.15

Donderdag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Vrijdag 8:30-12:00 groep 2

Groep 3 t/m 8

Maandag    08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Dinsdag      08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Woensdag  08.30 - 12.15

Donderdag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Vrijdag       08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

 Let op: Op dit moment zijn we vanwege de coronacrisis TIJDELIJK over gegaan op een continurooster voor groep 1 t/m 8. De leerlingen komen elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 14:30 naar school en blijven allemaal over. Op woensdag hebben de kinderen van 8:30 tot 12:15 uur les. Groep 2 heeft vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur les. 

TOEZICHT

Omdat we iedere dag inloopochtend hebben, mogen de kinderen om 08.15 samen
met de ouders rechtstreeks naar het lokaal lopen. 
In de middag mogen de niet overblijvende kinderen niet eerder dan 12.50 uur op
de speelplaats komen. De leerkracht die toezicht houdt, opent de poort.
Dit is in het belang van een goede overblijfregeling.