Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl
Ouderraad van de Joannesschool
Het oudercomité is een schakel tussen school en ouders. Zij wil zich inzetten voor zaken, die niet aan een individueel kind gekoppeld zijn, maar een meer algemeen karakter dragen. Dit kan variëren van het organiseren van het Sinterklaasfeest tot het opzetten of meewerken aan een project en het versieren van de school in een bepaald thema. Verder onderhoudt het oudercomité contact met de schoolfotograaf, die één keer per jaar foto's maakt van de leerlingen en de groepen.
Het oudercomité wordt gekozen op en door de jaarlijkse ledenvergadering.
 
Leden van het oudercomité:
Linda Bocken                    Voorzitter
Esther Maes                  Penningmeester                                                       
Esther Horstmans                      
Suzanne Bontemps                     
Kim Versteegen
Anouk Verheggen
Sandra Leijssen                              
 
Regelmatig vergaderen de leden van het oudercomité. Plaats en tijdstip van deze vergaderingen wordt door de leden in onderling overleg gepland.
Het financieel jaarverslag wordt op school ter inzage gelegd. Deze datum wordt nog aan u bekend gemaakt.